Kislew 13

r.

Mój ojciec powiedział: Chassidus zmienia to, co istnieje, i odkrywa esencję natury. Esencja natury Żyda jest poza oszacowaniem i oceną, ponieważ jest on częścią Esencji (B-ga), a ktokolwiek ma w sobie choćby część Esencji, jest tak, jakby obejmował całość. Tak jak Esencja jest nieograniczona, tak i jej część jest nieograniczona. Jest to podobne do cicit "na rogu udrania" (Bamidbar 15:38) - "jest z tego samego materiału co róg ubrania"  (Menachot 39a). (Istnienie duszy jako odrębnej istoty Esencji B-ga) jest tylko dlatego, że B-g * stworzył duszę, by mogła być stworzoną istotą; a Chassidus objawia istotę natury (duszy).

* w oryginalnym tekscie jest użyte słowo Acmut - "Najwyższa Esencja B-skiej istoty."