Kislew 17

r.

Chassidus-Chabad otwiera bramę do przestrzeni chochmy i biny, umożliwiając poznanie i rozpoznanie - z intelektualnym zrozumieniem: "Ten, który przemówił i świat się pojawił.(*) Budzi uczucia serca, tak że pobudzają emocje wywołane tym szczególnym intelektualnym zrozumieniem.(**) Chassidus - Chabad uzmysławia też, że każdy człowiek - w zgodzie ze swoimi wrodzonymi zdolnościami - może "zbliżyć się do Najwyższego", aby służyć B-gu swoim umysłem i sercem.

*Zobacz Siddur p. 30, wiersz 37 (Baruch sze'amar); porównaj Tehillim 33: 9.
** Konkretna intelektualna kontemplacja wywołuje (lub tworzy) specyficzne emocje z nią związane.