Tewet 13

21 Grudzień, 2018 r.
Pod latarnią gromadzą się ci, którzy szukają światła, światło przyciąga....