Tewet 22

r.

Mój ojciec mówił w trakcie farbrengen: tak jak zakładanie tefilin każdego dnia to micwa nadana przez Torę każdemu, bez względu na jego stosunek do Tory, bez względu na to, czy studiuje głęboko, czy po prostu czyta, jak również jest absolutnym obowiązkiem każdego człowieka, aby spędzić każdego dnia pół godziny  myśląc, mówiąc o Torze - również ze swoimi dziećmi i aby czynić wszystko, co w jego mocy - i poza jego mocą - aby zainspirować dzieci do podążania ścieżką, którą są prowadzone.