Siwan 12

r.

W błagosłowieństwie szechakol: Jud nih’joh ma kamac jako samogłoskę a nie segol.

Mój ojciec napisał list: . Miłuj krytycyzm by wzniósł ciebie na istne wysokości.