Siwan 11

r.

Z rozmów ojca: 

„Awoda, czyli służba B-gu, według Chasydyzmu, obejmuje różne rodzaje i poziomy... Poziom zerowy, czyli poziom ”trupa" nie wymaga wiele pracy, ale, dzięki B-gu, jest także duchowe "zmartwychwstanie" – awoda.  Trup jest  zimny…. Najgorsza jest oziębłość (obojętność) rozumu, danego człowiekowi naturą - intelektu człowieka. Gdy czyjaś naturalna inteligencja porozumiewa się z B-ską koncepcją a emocje uśpione w intelekcie są ożywione i przemieszczają się poprzez przyjemność-w-intelekt - to jest. prawdziwe ‚zmartwychwstanie’ umysłu.