Nissan 14

r.

Co się tyczy sprzedaży chamec’a jest  zwyczaj w rodzinie Rebbego, by nie wyznaczać rabina jako pośrednika (upoważnionego do sprzedania chamec’a nie-Żydom), ale by sprzedawać chamec wprost do rabina z kablan areiv, jako do trzeciej strony - gwaranta.

Mój ojciec osobiście nadzorował pieczenie macy sz'mura na Erew Pesach. On też recytował Hallel, ale przerywał - nawet w środku rozdziału - by wydawać instrukcje dotyczące ugniatania, pieczenia i tak dalej.