Cheszwan 19

r.
Odpowiedź Alter Rebbe w jechidus: Chassidus to "Sz'ma Israel"(1). Wyraz sz'ma jest akronimem s'u marom eineichem: "Wznieście swoje oczy wysoko" (2) Werset mówi "na wysokości" ( marom), a nie "ku niebiosom" (szamajim). "Wysoko ku górze" oznacza wyższy i jeszcze wyższy, aby osiągnąć poziom wyższy od intelektu, i uchwycić to samo w sobie intelektualnie - jak stwierdza werset "i zobaczyć, kto je stworzył".   (1) Słuchaj Israel (2) Jeszajahu 40:26.