Cheszwan 21

r.
Można modlić się tak głęboko, że modlitwa przekształca rozumienie mózgu w emocjonalną wrażliwość serca - i (także przenosi) i mózg i wrażliwość serca - razem do praktycznej służby Haszem - wykonywania micwot z bojaźnią-przed-Niebem i nabywania dobrych cech charakteru.