Cheszwan 23

r.
Cemach Cedek* był aresztowany dwadzieścia dwa razy podczas konferencji rabinicznej w Petersburgu w 5603 (1843), z powodu przeciwstawienia się żądaniom rządu dotyczących zmian w edukacji żydowskiej itp. Minister, prowadzący z nim pertraktacje wykrzykiwał: "Czy to nie jest bunt przeciwko rządowi?!" Cemach Cedek odpowiedział: "Buntownik przeciwko rządowi może zostać ukarany śmiercią ciała, buntownik przeciwko Królestwu Niebios jest karany śmiercią duszy, a co jest gorsze?