Kislew 7

r.

1. Szkoła myślenia, która neguje [zaabsorbowanie] materialnością, wskazując na obrzydliwą i odrażającą naturę wszystkich cielesnych i materialnych rzeczy. To jest szkoła Mussara.

2. Szkoła uznania wyższości „formy wewnętrznej” (1) i duchowej – wymiaru cech charakteru i intelektualności (2) – oraz pouczenie, jak można się do nich zbliżyć. To jest szkoła Chakiry, filozofia.

3. Domena przewagi formy nad materią. Ta szkoła uczy wyjątkowej jakości materiału po jego oczyszczeniu i wyjątkowej jakości „formy” po zintegrowaniu z materiałem - i jedno i drugie mają być tak dokładnie spojone, że nie można wykryć, gdzie jest początek jednego lub drugiego, a koniec - ponieważ „początek jednego jest zaklinowany w końcu drugiego, a odpowiednio - koniec jednego w początku drugiego”. B-g Jedyny stworzył jedno i drugie w jednym celu - ujawnić światło Jego Świętości, ukrytej mocy. Tylko razem osiągną doskonałość upragnioną przez Stwórcę. To jest szkoła (nauk/instrukcji) Chassidus. (3)

1. Hebr. tzura, „forma”, w przeciwieństwie do chomer, „materia”; np. siła życiowa ciała – dusza – jest jego „formą”, jego wewnętrznym, duchowym wymiarem; samo ciało jest zewnętrznym wymiarem fizycznym, „materią”.

2. W przeciwieństwie do wymiaru spraw cielesnych. 

3. Zobacz także o naukach Chassidus (Kehot, NY) rozdz. 11-18, gdzie obszernie omówiono te trzy szkoły myślenia.