Kislew 7

r.
Istnieją trzy szkoły myślenia: 1. Domena unieważnienia tematu poprzez wskazanie odrażającej i odpychającej natury wszystkiego, co jest cielesne i materialne. To jest szkoła Mussara. 2. Szkoła rozpoznawania wyższości "formy wewnętrznej" (*1) i duchowej - wymiaru cech charakteru i intelektualizmu (**2) - oraz wskazania, w jaki sposób można zbliżyć się do osiągnięcia tego. To jest szkoła filozofii Chakira. 3. Domena przewagi formy nad materią. Ta szkoła uczy unikalną jakość materiału po oczyszczeniu i wyjątkową jakość "formy" po zintegrowaniu z materiałem; oba mają być tak dokładnie zespolone, że nie można wykryć, gdzie którekolwiek z nich zaczyna się lub kończy - ponieważ "Ich początek jest 'wtłoczony' w ich koniec, a ich koniec w ich początek."  Jeden B-g stworzył jedno i drugie, i dla jednego celem jest - ujawnienie światła Świętości Jego ukrytej mocy. Tylko jedno i drugie razem dopełnią doskonałości pożądanej przez Stwórcę. To jest szkoła (nauki / nauczania) Chassidus. [  *1  Hbr. tzura, "forma", w przeciwieństwie do chomera, "materia"; na przykład siła życiowa ciała - dusza - jest jego "formą", jej wewnętrznym wymiarem duchowym; samo ciało jest zewnętrznym wymiarem fizycznym, "materią". ] [ **2  W przeciwieństwie do wymiaru spraw cielesnych.]