Tewet 2

r.

"Kampania Grecka" miała na celu "sprawić, by zapomnieli o swojej Torze i sprofanowali  prawa woli Twojej" (Sidur s. 59); jak ujął to Midrasz (Bereiszit Raba 16) - Grecy żądali: "Pisz ... że nie masz nic wspólnego z B-giem  Izraela". To była wojna przeciwko B-gu."Niech studiują Torę" - proponowali Grecy - "Niech praktykują i przestrzegają przykazań-micwot i "świadectwa ", ale nie wolno im wspominać, że Tora jest Torą od B-ga, a micwot są nakazem Jego woli, Tora i micwot muszą być odcięte od B-skości."