Cheszwan 9

r.
Gdy mój ojciec miał cztery lub pięć lat, przyszedł do swojego dziadka, Cemacha Cedeka, w Szabat Wajeira, i zaczął płakać, gdy go zapytano czemu płacze, powiedział: "Dlaczego B-g ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi - ale nie pokazuje się nam ? " Cemach Cedek odpowiedział mu: "Gdy Cadyk decyduje w wieku dziewięćdziesięciu dziewięciu lat, że powinien zostać obrzezany na znak pojednania z B-giem Jedynym, zasługuje na to, by mu się On ukazał".