9 Cheszwan

r.

Gdy mój ojciec miał cztery lub pięć lat, przyszedł do swojego dziadka, Cemacha Cedeka, [było to] w Szabat Wajeira, i zaczął płakać, gdy go zapytano czemu płacze, powiedział: "Dlaczego B-g ukazał się naszemu Praojcowi Abrahamowi - a dlaczego nie ukazuje się nam ? " Cemach Cedek odpowiedział mu: „Gdy cadyk w wieku dziewięćdziesięciu dziewięciu lat podejmuje decyzję, że powinien być obrzezany, zasługuje na to, by mu się ukazał B-g”