Cheszwan 6

r.
Gdy Alter Rebbe chciał pobłogosławić Rabina Jekusiela Lieplera zamożnością, ten powiedział, że tego nie chce; nie chciał, aby bogactwo odciągało go od studiowania Chassidus'a i jego zaangażowania w awodę (służba Haszem). Gdy Rebbe chciał go pobłogosławić długowiecznością, jego odpowiedź brzmiała: Ale nie "proste ubogie w wiedzę lata" - lata ludzi, którzy mają oczy, ale nie widzą, którzy mają uszy, ale nie słyszą, którzy nie dostrzegają B-skości ani nie słyszą B-skości.