Adar (I) 24

r.
Rabi Hillela Paritczera zapytał, czy rozmawia się o Chassidus nawet w tych miastach, gdzie ludzie nie mają pojęcia Chasydach i Chassidus, Mitteler Rebe odpowiedział: "dusza słyszy słowa Chassidus." Jest napisane: "Podążając z Libanu." Liban pisze się (w języku hebrajskim) l'b nu'n. "Liban" stanowi zatem chochmę i binę duszy. Gdy dusza słyszy: "podążaj", czyli "strumień kropel" do tego "blasku" lub ha'ara duszy, która pobudza organizm; prowadzi to do wzmocnienia "czynienia dobra" w pozytywnym micwot 248 i "odwrócenia się od zła" wyrażonego w 365 zakazów.