Szwat 8

r.

Szczególnie w tych dniach, gdy dzięki dobroci B-ga stoimy na progu odkupienia, musimy dołożyć wszelkich możliwych starań, aby wzmocnić każdy aspekt naszej religii. Micwot należy przestrzegać i spełniać b'hidur - z „pięknem” wykraczającym poza minimalne wymagania. Tradycje powinny być skrupulatnie przestrzegane, bez kompromisów. Micwą i obowiązkiem każdego rabina w Izraelu jest informowanie swojej kongregacji, że obecne udręki i agonii są „bólami porodowymi Mesjasza”. B-g domaga się, abyśmy powrócili do Tory i micwot, abyśmy nie utrudniali rychłego nadejścia naszego sprawiedliwego Mesjasza.