Tammuz 24

r.

Tamuz 24 Wybrane z aforyzmów Cemach Cedek: Dla dobra pnimi ("wewnętrznej" osobowości), prośba o błogosławieństwo na awoda streszcza się do "Nie zwracajcie uwagi na puste słowa". Trzeba "utrudnić awodę (służbę Bożą) ludziom".