Tammuz 24

r.

Tamuz 24
Wybrane z aforyzmów Cemach Cedek:
Dla dobra pnimi ("wewnętrznej" osobowości), prośba o błogosławieństwo na awoda streszcza się do "Nie zwracajcie uwagi na puste słowa". Trzeba "utrudnić awodę (służbę B-żą) ludziom".