Adar (I) 28

r.

Recytując „Szma….”: w Szabat oraz święta nie mówimy „Ribonno szel olam” lublam'natzei'ach”. Jebnak mówimy je w inne dni, kiedy nie mówi się tachanun. Po trzech punktachszma”, należy dodać słowo "Emet". Ja'alzu mówi się raz. Hinei i y'varech'cha mówi trzy razy. W tikun chatzot nie mówi się lam'natzei'ach ... b'vo w dni tachanun się pomija.