Nissan 1, Rosh Chodesh

r.
Mój ojciec polecił swojemu szwagrowi – R. Mosze Horenstein, kochen, powiedzieć Yehi Ratzon po Nassi, zauważając, że nawet Kohein lub Leiwi musi to powiedzieć, bo jest to związane ibur.