Nisan 2

r.

Jorcajt (rocznica śmierci) mojego ojca Rebe Raszab, (Rabin Szolom Dowber), który zmarł w sobotę, 2 Nissan 5680 (1920), w Rostowie i jest tam pochowany tam.

Pierwszy maamar  Rabina Szoloma Dowber został wydany po śmierci ojca (Rebbe Maharash) był drugiego dnia Chol Hamoed Sukot 5643 (1882), począwszy Keter yitnu l'cha itp Ostatnia publikacja maamar’a za jego życia została wydana na Purim 5680, począwszy Reishit Goje Amaleka ... keitz sam, lachoshech.