Nissan 2

7 Kwiecień, 2019 r.
Yahrzeit mojego ojca Rebe, (R. Sholom Dovber), który zmarł w sobotę, 2 Nissan 5680 (1920), w Rostowie i jest pochowany tam. Pierwszy maamar on (R. Sholom Dovber) wydany po śmierci ojca (Rebe Maharash) był drugiego dnia Chol Hamoed Sukot 5643 (1882), począwszy Keter yitnu l'cha itp Ostatnia publikacja maamar’a za jego życia została wydana na Purim 5680, począwszy Reishit Goje Amaleka ... keitz sam, lachoshech.