Nissan 2

r.
Jahceit (rocznica śmierci) mojego ojca Rebbe, (Rabin Sholom Dovber), który zmarł w sobotę, 2 Nissan 5680 (1920), w Rostowie i jest pochowany tam. Pierwszy maamar on (Rabin Szolom Dowber) wydany po śmierci ojca (Rebbe Maharash) był drugiego dnia Chol Hamoed Sukot 5643 (1882), począwszy Keter yitnu l'cha itp Ostatnia publikacja maamar’a za jego życia została wydana na Purim 5680, począwszy Reishit Goje Amaleka ... keitz sam, lachoshech.