Siwan 5, 49 Omer

r.

W przeddzień Szawuot 5557 (1797) Alter Rebe nauczał:
Uświęć ich dziś i jutro, a oczyszczą swoje szat. "Uświęć ich dziś i jutro", odbywa się z Góry, ale „oczyszczenie swych szat" - trzeba zrobić samemu. To była cała nauka.
Cemach Cedek opracował: "Uświęć ich", w której to pracy zostało powiedziane, że B-g zwraca się do Mojżesza. Obraz Mojżesza rozciąga się na każde pokolenie, każde pokolenie może być uświęcone "Dzisiaj" i "jutro"; ale do tego potrzebne jest "... oczyszczenie własnych szat" – szaty w sensie myśli, słów i czynów.. To musi być wykonane przez każdego człowieka we własnym zakresie.