Adar (I) 13

r.

Mój ojciec powiedział: Jestem pewien, że kiedy chasyd znajduje się w bejt hamidrasz  studiując lub recytując maamar z Chasydus innym chasydom, moi przodkowie są przepełnieni radością; a ich radość jest wystarczająca, aby zapewnić, jemu - temu chasydowi i jego dzieciom i dzieciom ich dzieci obfitość, błogosławieństwo, dostatek materialny i duchowy.