Nisan 24, 9 Omer

r.

Zwyczajem jest, aby nie odmawiać sze'he'che'janu b'racha w dniach liczenia Omer'u.

W każdym z nas tkwi pierwiastek „nie-dobra”. Ale kozioł ofiarny (reprezentujący zło, był wygnany do Azazeil’i)*  faktycznie pełnił służbę w Bejt Hamikdasz!**

Fizycznie stworzona istota  nieuchronnie posiada negatywny pierwiastek, ale musimy wypędzić to zło na „pustynną ziemię”.

* Rozdział Tory Wajikra 16. To był rytuał na Jom Kippur. Dwa kozły były wybierane w drodze losowania, jeden „na ofiarę dla B-ga”, na ofiarnym ołtarzu, drugi, kozioł, był zrzucany z Azazeil’i, skalista góra w „opustoszałej ziemi”, pustyni ich grzechy.

**To zdanie (jak poprzedzające go i następujące po nim) kładzie nacisk na wszechobecność zła na tym świecie, stwierdza, że procedura obejmująca wygnanie zła była w istocie częścią świętej służby w Świętej Jerozolimie!