Nissan 16, 1 Omer

21 Kwiecień, 2019 r.

Nawet ten, kto, uchowaj Boże, pochował ojca, wypowiada przed rozpoczęciem ma nishtana "tateh Ich Vell ba reż freggen FEER kashess" ("Ojcze, mam zamiar zadać tobie cztery pytania"). W podobnym duchu, nawet ten, kogo , uchowaj Boże, matka i ojciec już nie żyją, jednak mówi się birkat hamazon (błogosławieństwo dziękczynne po posiłkach) "Niech Miłosierny Jednym błogosławi ojca, mój nauczyciel, itp, matka mojego nauczyciela, itp ".