Nissan 16, 1 Omer

r.

Nawet ten, kto, uchowaj Boże, pochował ojca, wypowiada przed rozpoczęciem ma nishtana "tateh Ich Vell ba reż freggen FEER kashess" ("Ojcze, mam zamiar zadać tobie cztery pytania"). W podobnym duchu, nawet ten, kogo , uchowaj Boże, matka i ojciec już nie żyją, jednak mówi się birkat hamazon (błogosławieństwo dziękczynne po posiłkach) "Niech Miłosierny Jednym błogosławi ojca, mój nauczyciel, itp, matka mojego nauczyciela, itp ".