Ijar 17, 32 Omer

r.
Tzidkat'cha się nie wypowiada. Niektórzy recytują sz'ma rano, przed poranną modlitwą, aby spełnić swój obowiązek odmawiania sz'ma we właściwym czasie; powinni powtarzać (jak to należy czynić według tradycji przy czytaniu sz'ma poza wspólnotą) trzy wyrazy Ani Haszem Elokeichem oraz na zakończenie wyraz Emet. Gdy recytuje się sz'ma według tefilinu RabeinuTam lub Szimusza Raby, trzy słowa nie są powtarzane, ale jeden wyraz na zakończenie: Emet należy powiedzieć. Na Lag Ba'Omer, około roku 5604 (1844), według nauczania Cemach Cedek Baal Szem Tow: Jest napisane: "Dla ciebie (Izrael) ma być lądem pożądanym, powiedział Pan Zastępów". Podobnie jak najwięksi naukowcy nigdy nie poznają wielkości ogromnych zasobów naturalnych, którymi Wszemogący obdarzył ziemię ("wszystko pochodzi z ziemi"), nie jest w stanie człowiek kiedykolwiek poznać granice wielkich skarbów, które kryje ziemia Izraela - B-ga "ziemia pragnienia. Baal Szem Tow podsumował: „Chcę, aby ziemia Izraela rodziła takie płony, które tylko B-ska "ziemia pożądania" jest zdolna rodzić.