Ijar 13, 28 Omer

r.

Podczas Minchi, odmawia się tachanun.

Pewnego razu Alter Rebe powiedział (w ciągu tam tych lat, kiedy wygłaszał krótkie maamarim): "Trzeba wiedzieć, co jest nad tobą."  Musisz wiedzieć, że wszystko co "ponad" jest z Niebiańskich Sfirot i Parcufim (Święte emanacje i konfiguracje), wszystko pochodzi "od ciebie "(*); wszystko zależy od tego, jak się poświęcasz.(**)

(*) Manifestacje Bo-kich Emanacji, czy to w 'Chesed' (życzliwość, miłosierdzie), czy też Gewura (surowość), są określane przez człowieka. Działania człowieka są niezależne i rzeczywiste, a B-g z góry reaguje na człowieka, „odzwierciedla” jego działania. Człowiek może być nieistotny z jednej perspektywy, ale z drugiej, jego znaczenie jest 'kosmiczne'. „Jestem prochem i popiołem” wyraża jeden pogląd; „Wszechświat powstał dla mnie” wyraża drugi.
(**) Cytat z Awot można zatem przetłumaczyć: „Wiedz, że to, co jest w Górze, pochodzi od ciebie”.