Ijar 12, 27 Omer

r.
Oto poprawne czytanie modlitewnika siddur: Menu ma'amar z samogłoską kamatz. K'yom...ne'emar, z patach. ("do naszego błagania ... i jest powiedziane: " strona 62). Zachur (ki afar znachnu) z samogłoską m'lupam. ("Jest świadomy, że jesteśmy, ale pył..." strona 68). Un'tal'tani z samogłoskami patach, sh'va, patach. ("I wiatr poderwał mnie..."; strona 72). Ve'ahavatecha lo tassur, nie al tassir. ("Niech Twoja miłość nigdy nie przeminie..."; strona 107).