Siwan 24

r.

„Pytasz, jak możesz być związany (m'kushar)
[1] ze mną, kiedy nie znam cię osobiście…” *

„…Prawdziwą więź tworzy się studiując Torę. Studiując moje maamarim, czytając sichot [2] i obcując z bliskimi mi osobami – społecznością chasydzką i tmimim [3] – w ich daj.....zajeciach i farbrengens, spełniając moją prośbę dotyczącą recytowania Tehillim* i przestrzeganie czasów studiowania Tory – na tym polega więź”.

Uwagi:

1. Więź między chasydami a Rebbe nazywa się hitkaszrut
2. Rozmowy nieformalne, w odróżnieniu od maamarim, które są formalnymi rozprawami filozofii chasydzkiej.
3. Obecni i byli studenci jesziwy Lubawicz są znani jako „Tmimim".
*. „W czasie pisania tego listu nie było jeszcze powszechnie wiadomo o ustanowieniu praktyki codziennego studiowania Chumaszu z dzieł Raszi i studiowania Tanji przydzielonej na każdy dzień w roku”. Przypis 4, strona 328, Sefer Hamaamarim Basi Legani.


udostępnij