Tammuz 17

r.

Tammuz 17 Różnica pomiędzy pierwszymi tablicami z Dziesięcioma Przykazaniami a drugimi jest następująca: _ Tablice (jako takie): Pierwsze były dziełem Bożym natomiast drugie, "....wyciosaj sobie sam...." (Szmot, 32:17) _W dziełach: Według mędrców z Eiruvin 54a, tylko pierwsi mieli (jakość duchowa opisana słowami) 3 „wyryta na tablicach”. Mianowicie. Raszi w Eiruvin 54a: "Gdyby pierwsze tablice nie zostały rozbite, Tora pozostałaby na zawsze wyryta w sercu Izraela i nigdy nie zostałaby zapomniana. Ta ogromna „duchowa jakość” była nieobecna na drugich tablicach, chociaż i one zostały wyryte w Boski, cudowny sposób.    ( Likutei Sichot Vol. 14, str. 31 i nast. wraz z przypisem 11 tamże.) _Duchowość narodu Izraela: Kiedy pierwsze tablice zostały dane, wszyscy byli cadykami, bowiem stojąc u stóp Góry Synaj "skończyła się ich hańba". Przy drugich tablicach byli oni baalei tszuwa, nawróceni. _Duchowość Mojżesza: w duchowej pozycji Mosze: Gdy Tora została nadana, Mojżesz otrzymał tysiąc „świateł” jako dar; wraz z grzechem Złotego Cielca zostały mu odebrane i nie zostały już przywrócone  (z wyjątkiem Szabatu, jak stwierdzono w P'ri Eitz Chaim).

Drugie tablice miały jednak jedną  dodatkową wartość: zostały one dane wraz z halachot (prawa), midrasz i agadot  i.t.p. "podwójny dar mądrości Tory", jak to zostało wytłumaczone w Nedarim 22b. Poza tym przy drugich tablicach twarz Mojżesza promieniała, gdy wracał do ludu z góry...