Tammuz 16

r.

Tammuz 16 Ahawat Israel (miłość do bliźniego Żyda) Baal Szem Towa była niewyobrażalna. Magid powiedział: Obyśmy potrafili całować Księgę Tory z taką samą czułością z jaką mój nauczyciel całował dzieci, które brał do chederu do pomocy.