Nisan 12

r.

Od czasu Exodusu z Egiptu naród żydowski nazywany jest „Armią B-ga” (Ks.Szmot, 12:41). Jest nazywany także „sługami”. Różnica polega na tym, że sługa pełni służbę dla swego pana, która może być na wielu różnych poziomach: może zajmować się delikatnym rzemiosłem nawlekania pereł, może wykonywać inne specjalistyczne prace lub też wykonywać proste zadania. Jego służba wiąże się z wielkim wysiłkiem i pracą, ale nie jest "mesirat nefesz" – nie jest pragnieniem poświęcenia siebie, oddania życia. Żołnierze zaś są sługami, którzy służą z wielkim wysiłkiem i pracą oraz z poświęceniem, w wojnach obronnych lub ofensywnych. Żołnierze stoją na swoich posterunkach z najwyższym stopniem niezłomnej determinacji, nieustraszeni, bez lęku przed przeciwnikiem; ich służba nie polega na zrozumieniu, ponieważ działają zgodnie z rozkazami swojego Dowódcy.
Żydzi w Egipcie zostali całkowicie zdegradowani pod wpływem ciężkiego i upokarzającego ucisku. Jednak mimo wszystko nie zmienili imion, języka ani charakterystycznego ubioru. Z absolutną determinacją stali na swoich 'pozycjach', ponieważ wiedzieli i wierzyli w B-skie odkupienie. Zachowując się tak, jak oni w tak trudnych dramatycznych okolicznościach, jest się żołnierzem Armii B-ga, a Wszechmocny przyjdzie z pomocą w sposób, który objawia się w naturze – ale przekracza naturę.