Ijar 2, 17 Omer

r.

Mój dziadek (Rebe Maharash) urodził się tego dnia w 5593 (1833).
Pewnego razu, gdy miał siedem lat, miał sprawdzian wiedzy z tego, czego nauczał go jego ojciec – Cemach Cedek. Mój dziadek wypadł na tyle dobrze w tym sprawdzianie, że jego nauczyciel był pod ogromnym wrażeniem. Nie mogąc się powstrzymać, powiedział do Cemach Cedek "No, co ty na to? Czyż nie zrobione wspaniale?" Cemach Cedek odpowiedział: "Co tu się dziwić, gdy tiferet-pośród -tiferet robi się dobrze?" *.

  • Istnieje siedem midot lub Boskich atrybutów, z których trzy pierwsze (i główne) to "chesed" (życzliwość), "gevura" (surowość) i "tiferet" (piękno). Każdy atrybut zawiera elementy innych, chesed w chesed, gevura w chesed itd. W sumie 49 kombinacji, co odpowiada 49 dniom odliczenia Omeru. Rebbe Maharash urodził się w dniu Iyar 2, dniu tiferet-w-tiferet, niezwykle wysokim poziomie duchowym.