Ijar 9, 24 Omer

r.

Nasz nauczyciel Baal Szem Tow powiedział: Wszystko, co człowiek widzi lub słyszy jest dla niego wskazówką postępowania dla służby B-gu. To jest idea "awoda", służenia - zrozumieć i dostrzec we wszystkim możliwość służenia B-gu