Elul 20

r.
Niegodziwy arogant nie wyczuwa własnej arogancji i niegodziwości.