Elul 20

31 Sierpień, 2018 r.
Niegodziwy arogant nie wyczuwa własnej arogancji i niegodziwości.