Badeken – Zakladanie welonu

r.

Jak:
Ceremonia badeken rozpoczyna się w chwilę po tym, jak państwo młodzi zakończą krótkie przyjęcia poprzedzające chupę. Procesja wiedziona przez pana młodego udaje się do pomieszczenia, w którym organizowała przyjęcie panna młoda, gdzie następuje okrycie panny młodej welonem przez pana młodego. 1
Pan młody idzie na badeken w towarzystwie swojego ojca i teścia (lub innych osób, których zadaniem będzie doprowadzenie pana młodego pod chupę). Na ślubach Chabadu kapela wygrywa wzniosłą melodię skomponowaną przez Rabbi Schneur Zalmana z Liadi , aż do końca ceremonii.
Po założeniu welonu na pannę młodą, ojciec i dziadkowie państwa młodych podchodzą do panny młodej i ją błogosławią. Następnie świta pana młodego opuszcza pokój. Państwo młodzi prowadzą dalsze przygotowania do chupy, a reszta gości udaje się do pomieszczenia z chupą.


Twarz panny młodej pozostaje zasłonięta welonem na całą ceremonię chupy, aby zapewnić jej w tym uświęconym czasie trochę prywatności. 2
Dlaczego:
Ojcowie i dziadkowie państwa młodych błogosławią pannę młodą.
Zwyczaj zakrywania twarzy panny młodej welonej pochodzi od naszej matriarchini Rebeki, która zasłoniła swoją twarz chusteczką na spotkanie ze swoim wybrankiem, Izaakiem. Z prawnego punktu widzenia, istnieje kilka definicji słowa “chupa” 3 Według niektórych interpretacji, “chupa” polega na rozciągnięciu swojego kawałka materiału nad panną młodą, co jest czynione podczas badeken.
Znaczenie w Kabale:
Welon podkreśla, że pana młodego nie pociąga wyłącznie zewnętrzne piękno panny młodej, które z czasem przeminie, lecz jej piękno wewnętrzne, które nie ustaje nigdy.
Kiedy pan młody otacza pannę młodą welonem, mówi: „Będę wielbił, kochał i szanował nie tylko to, co jest widoczne, ale również te elementy twojej osobowości, które są ukryte przede mną. Wiążąc się z tobą węzłem małżeńskim, zobowiązuję się do stworzenia w sobie przestrzeni dla całości twojej istoty na wsze czasy.”
Zakładanie welonu symbolizuje zobowiązanie panny młodej do odkrywania swojego piękna wyłącznie przed mężem.
Przypisy
1. Wedle chasydzkiego zwyczaju welon powinien być na tyle gęsto utkany, aby całkowicie zasłonić twarz panny młodej. Ponadto, nie powinna zawierać żadnych włókien ze srebra lub złota, ponieważ pod chupą państwo młodzi nie mają na sobie biżuterii (patrz   Chupa ).
2. Istnieje jeszcze inna przyczyna, dla której panna młoda winna być zakryta welonem podczas całej ceromonii chupy. Najlepiej byłoby, aby panna młoda nie zobaczyła obrączki ślubnej, ponieważ może ona przyjąć pewne założenie odnośnie jej wartości i w efekcie sformułować w sobie jakieś fałszywe przekonanie.