Chupa – Baldachim ślubny

r.

Jak:
Chupa to baldachim wsparty na czterech kijach. Powinna być bogato zdobiona, ale tałes przymocowany do czterech podpór też wystarczy.
Aszkenazyjczycy uważają, że chupa powinna być rozpostarta pod gołym niebem. Niektóre sale ślubne mają zatem otwierane okno w takim miejscu, aby mogła się oan znaleźć pod nim. Zgodnie ze zwyczajem Sefardyjskim z kolei, chupa ma odbywać się pod dachem.
Zazwyczaj podczas ceremonii zebrani goście powinni siedzieć. Nie ma również potrzeby, aby wstawać, kiedy państwo młodzi kroczą pod chupę.
Jeżeli jest to możliwe, to na chupie obecny powinien być  minyan (przynajmniej dziesięciu dorosłych Żydów płci męskiej)
Chupa - przygotowania:


Bezpośrednio po ceremonii badeken, pan młody wiedziony jest do pokoju, w którym może spokojnie przygotować się do chupy. W tym momencie, zdejmuje on wszelką biżuterię, nie bierze także ze sobą pieniędzy i rzeczy wartościowych. Podobny nakaz obejmuje pannę młodą. 1
Wedle zwyczaju Aszkenazyjskiego, podczas chupy pan młody powinien być odziany w kittel, długi, biały płaszcz. Czasami pan młody nosi na kittel dodatkowy płaszcz.
Przygotowania pana młodego do chupy to najlepszy moment dla jego ojca i przyszłego teścia (podobnie rzecz się ma z dziadkami) do złożenia najserdeczniejszych życzeń.
Dlaczego:
Chupa: chupa to wyznaczony baldachimem obszar, na którym dochodzi do spotkania państwa młodych w celu złączenia ich węzłem małżeńskim. Chupa uznawana jest za teren pana młodego, a dołączenie doń panny młodej stanowi symboliczny akt połączenia dwojga ślubem. Pod tym adresem znaleźć można szczegółowy opis.
Ceremonia odbywa się zatem pod baldachimem, który ogranicza przestrzeń wyłącznie od góry. Symbolizuje to zobowiązanie młodej pary do stworzenia domu, który będzie zawsze otwarty dla gości, tak jak namiot Abrahama i Sary.
Pod gołym niebem: Chupa odbywa się pod otwartym niebem, aby przywołać w pamięci błogosławieństwo, którego B-g udzielił Abrahamowi, by ten mnożył się jak gwiazdy na niebie. Ponadto taki obrządek symbolizuje zobowiązanie młodej pary do stworzenia domostwa, które będzie zdominowane przez ideały niebiańskie, a nie osiągnięcia ciała.
Brak biżuterii: Jeżeli nie jest się jubilerem, to dokładna wycena noszonej przez kogoś biżuterii to niemożliwość – a nawet jubiler potrzebowałby w tym celu poczynić szereg badań. Obawiamy się, że pan młody (lub panna młoda) może kierować się przesłanką, że pobiera się z osobą bogatą z racji nawidok biżuterii noszonej przez partnera. Ale jeżeli biżuteria okaże się nie być aż tak wartościowa, nagle małżeństwo staje pod znakiem zapytania. Więc po co doprowadzać do takich sytuacji…
Brak węzłów: Wówczas gdy państwo młodzi związują się węzłem ostatecznym, nie powinno ich wiązać nic innego.
Kittel: Śnieżnobiały kittel zakłada się zazwyczaj na Yom Kippur, jest to symbol oddania się osądowi B-ga i całkowitego oczyszczenia. Dzień ślubu to pomniejszy “Yom Kippur” dla państwa młodych, wówczas bowiem wybaczane są im wszelkie grzechy. Dlatego też panna młoda przyodziewa białą suknię.
Znaczenie w Kabale:
Tańce i swawole muszą poczekać do przyjęcia weselnego, a ceremonia chupy odbywać się powinna w nastroju podniosłym. Panie i panowie młodzi wylewający oceany łez to niemal standardowy obrazek z żydowskiego ślubu. Oczywiście nie jest to oznaka żalu, z racji na popełniany właśnie błąd życiowy, lecz doniosłości chwili. Bowiem faktycznie, Shechinah, istota B-ska jest obecna na każdej ceremonii.
U boku Shechinah stoją zmarli przodkowie państwa młodych, którzy schodzą z niebios, aby uczestniczyć w ślubie.
Oczekuje się zatem, iż zebrani okazywać będą odpowiedni szacunek na tak uświęconą okoliczność. Nie wypada na przykład rozmawiać z sąsiadem lub przeszkadzać podczas ceremonii. Należy bezwzględnie wyłączyć telefony komórkowe! Wielki mistrz chasydzki, Rabbi Cham Halberstam z Tzanz mawiał podobno, że bał się podnieść wzrok podczas ceremonii chupy z obawy ujrzenia Shechinah!
W tym wielkim momencie, wszelkie modlitwy wypowiadane przez państwa młodych – osoby, którym właśnie wybaczono wszystkie grzechy i które obecnie doświadczają wielkiej łaski B-żej, są wyjątkowo skuteczne. To właściwy czas na to, aby państwo młodzi poprosili B-ga o błogosławieństwo siły i cnoty takiej, aby stworzyć pełne woli B-skiej domostwo, które stanie się miejscem narodzin godnych jego potomków.
Jeżeli wśród zebranych są osoby, którym potrzebne jest wsparcie w modlitwie – na przykład o zdrowie, dzieci, warunki życiowe i inne – można poprosić państwa młodych, aby ci pomodlili się w danej intencji, póki stoją pod chupą.
Biel: Biel to barwa achromatyczna, pozbawiona nasycenia, ale równocześnie odbijająca całe spektrum widzialnych szarości. Białe odzienie państwa młodych to metafora związku, w jakim przyjdzie im żyć. Nowożeńcy wnoszą do małżeństwa bagaż różnego koloru doświadczeń, świetlistych i mrocznych. Wszystkie te kolory wnikają w „białą” tkaninę, materię duszy. Biel ubioru symbolizuje zobowiązanie młodej pary do stworzenia związku dusz. Kiedy zostanie on osiągnięty, wszelkie „konflikty barw” zostaną zażegnane – ponieważ związek ma wymiar głębszy niż odzież.
Brak biżuterii: Młoda para zdejmuje noszoną biżuterię i pozbywa się jakichkolwiek oznak bogactwa przed wejściem pod chupę. Nawiązuje to do motywu badeken, o którym mowa była wcześniej. Chodzi o to, aby nowożeńcy akceptowali się nawzajem takimi, jacy są, a nie wymieniali się bogactwem.
Ponadto, w momencie, w którym kreowane są wartości, o które oparty zostanie dom tworzony przez nowożeńców, nic materialnego nie powinno stanowić przeszkody. Ich spuścizna będzie bowiem mierzona nie ilością zer na kontach, lecz dobrych uczynków, które będą czynić i wartościami, które przenikną przez ich dom, które przekażą dzieciom.
Przypisy
1.  Z tego powodu niektórzy wolą kupić wsuwane buty na slub.