Korowód

r.

Państwo młodzi są prowadzeni do chupy przez wybranych przez siebie towarzyszy. Zazwyczaj są to rodzice młodej pary. 1   W większości społeczności, pana młodego prowadzą jego rodzice, a pannę młodą – jej. W społecznościach chasydzkich, ale nie tylko, pana młodego prowadzi jego ojciec oraz teść (przy czym ojciec stoi po prawej pana młodego), a pannę młodą – matka i teściowa (matka po prawej). Eskorta bierze nowożeńców pod łokcie i tak zmierza pod chupę. Nierzadko do tego orszaku dołączają również dziadkowie.
Wszyscy członkowie świty trzymają w dłoniach świece.
Najpierw pod chupę wkracza pan młody. Zazwyczaj na czas wkraczania pod chupę, orkiestra gra powolną, poruszającą melodię. Państwo młodzi przeważnie wcześniej zamawiają konkretny utwór na tą okoliczność. Na ślubach Chabad wygrywana i odśpiewywana w tych uświęconych chwilach jest piękna melodia skomponowana przez Rabbi Schneur Zalman z Liadi .


Wkroczywszy pod chupę, panna młoda obchodzi pana młodego dookoła. W większości społeczności, kiedy pan młody wchodzi pod chupę, kantor (lub ktoś inny obdarzony tym zaszczytem) wita go w imieniu wszystkich gości, odśpiewując Wkroczywszy pod chupę, panna młoda obchodzi pana młodego dookoła. Baruch Haba and Mi Adir , krótkie pozdrowienie hebrajskie, które zawiera prośbę do B-ga o udzielenie błogosławieństwa młodej parze.
Następnie pod chupę prowadzona jest panna młoda. W kręgach aszkenazyjskich, w momencie wkroczenia pod chupę, panna młoda okrąża pana młodego, idąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dokonuje tego trzy-, czasem siedmiokrotnie. W niektórych społecznościach panna młoda rytuał ten odprawia sama, w innych w towarzystwie świty zarówno własnej, jak pana młodego. Z kolei w obrządku sefardyjskim, panna młoda w ogóle nie okrąża pana młodego.
Podczas robienia wokół pana młodego okrążeń, w wielu społecznościach kantor śpiewa Mi Ban Siach . Ten krótki hymn podkreśla skromność panny młodej i jej wierność i ponownie zwraca się do B-ga o błogosławienie młodej parze. Na ślubach Chabadu, Mi Ban Siach nie jest odmawiane, pieśń Rabbi Schneur Zalmana jest wygrywana aż do chwili, w której panna młoda przestaje obchodzić pana młodego dookoła. Dopiero, kiedy staje ona u boku wybranka, kantor odśpiewuje Mi Adir oraz Baruch Haba
Jeżeli któreś z rodziców państwa młodych zmarło, w wielu społecznościach dodatkowo odśpiewywane jest teraz E-l male rachamim (tradycyjna modlitwa do B-ga wnosząca o pamięć dla dusz tych, którzy odeszli). Jest to moment najwłaściwszy, ponieważ dusze zmarłych rodziców, są z pewnością obecne na ceremonii.
Na ślubach Chabadu, ktoś obdarzony zostaje zaszczytem odczytania na głos listu, który Rebbe przesyłał każdej młodej parze w celu upamiętnienia tego dnia – zawarte są w nim jego błogosławieństwa na tą okoliczność. Niektórzy mają w zwyczaju poprosić wszystkich zgromadzonych Kohenów (kapłanów) – lub wybranego spośród nich reprezentanta – o udzielenie nowożeńcom Błogosławieństwa Kapłańskiego .
Dlaczego:
Świta: Towarzysze mają wesprzeć i dodać odwagi młodym, którzy zmierzają ku najważnieszej chwili ich życia, uchronić ich od przeciążenia nadmiarem wrażeń.
Ponadto, rodowi królewskiemu zawsze towarzyszy świta. W dniu, w którym państwo młodzi równi są królowi i królowej, towarzyszyć im musi straż przyboczna.
Świece: Świece symbolizują pragnienie, aby wspólne życie pary wypełniała światłość i radość.
Świece symbolizują pragnienie, aby wspólne życie pary wypełniała światłość i radość. Te trzymane przez „świtę” nowożeńców mają przypominać płomienie i światła, które pojawiły się w momecie nadania Tory – aktu małżeństwa B-ga (pana młodego) i Izraela (panny młodej) pod chupą, którą stanowiła góra Synaj.
Kolejność wkroczenia pod chupę: Bezpośrednią przyczyną wejścia pana młodego pod chupą jako pierwszego jest potrzeba podjęcia takich kroków, które są niepodważalne. Dobrowolność ożenku wyrażona jest chwilą nałożenia przez pana młodego obrączki na palec panny młodej i odmówienie formuły “poślubiam cię…”. Tymczasem panna młoda to taki „cichy” wspólnik w ceremonii zaślubin. Swoją zgodę (bez której wszystko jest nieważne) na obrządek wyraża ona po prostu swoją obecnością. Gdyby panna młoda weszła pod chupę przed swoim wybrankiem, nie byłoby do końca jasne, że oczekuje tam na mężczyznę, który za moment ma się stać jej mężem.
Ponadto chupa stanowi symbol zaproszenia złożonego przez pana młodego pannie młodej do przystąpienia do jego dominium. 2 Fakt, że chupa przynależy do pana młodego jest dodatkowo podkreślony właśnie tym, że to on wkracza pod nią jako pierwszy.
Okrążenia: Zwyczaj okrążania pana młodego przez jego wybrankę stanowi odniesienie do proroctwa o Erze Mesjańskiej: „Kobieta otoczy męża opieką”3 Obchodząc go, panna młoda tworzy wokół swojego wybranka niewidzialną barierę przed innymi, w którą za chwilę sama wkroczy.
Trzy okrążenia symbolizują trzy stwierdzenia stanowiące o zaręczynach B-ga i Izraela: 4 “Będziecie moi na wieki. Będziecie zdani na moją litość, sąd i miłość, a także sprawiedliwość. Będę wam zawsze wierny…”
Jak wspomniano wcześniej, w wielu społecznościach, zwłaszcza tych wiernych tradycjom kabały, panna młoda okrąża pana młodego siedmiokrotnie. To z kolei stanowi pamiątkę siedmiokrotnego okrążenia przez Jozuego i lud Izraela murów Jerycha, co doprowadziło do ich zburzenia. Panna młoda okrąża swojego wybranka siedem razy, aby powalić wszelkie bariery i mury, które ich jeszcze dzielą.
Ponadto, siedem okrążeń odnosi się do siedmiu chup, które B-g wzniósł w Edenie na cześć ślubu Adama i Ewy.
Kierunek okrążeń przeciwny ruchom wskazówek zegara oznacza, że panna młoda podąża w swoją prawą stronę. Według kabały, prawa strona symbolizuje miłość i dobro B-ga.
Znaczenie w Kabale:
Pan młody jako pierwszy: Nasze życia stanowią jedynie echo rzeczywistości duchowej, której nasz świat fizyczny jest obrazem. Pan młody to wizerunek B-ga, panna młoda odzwierciedla naród żydowski, a chupa – górę Synaj. Ceremonia zaślubin stanowi odbicie ślubu pomiędzy B-giem a ludem Izraela. Najpierw B-g czyni się osiągalnym na górze Synaj, następnie Mojżesz prowadzi lud Izraela, aby Go odkryli. Dlatego właśnie to pan młody pierwszy wchodzi pod chupę, a panna młoda wchodzi tam po nim.
Panna młoda okrąża pana młodego wznosząc się coraz wyżej, aż staje się koroną zdobiącą jego głowę.
Okrążenia: Według Kabały, okrążanie symbolizuje B-ską światłość, która spoczywa w parze małżeńskiej (w częściach poświęconych Znaczeniu w Kabale poszczególnych kwestii omawianych w tym rozdziale można dowiedzieć się więcej na ten temat).
Siedem to liczba spełnienia, zakończenia, jak siedem dni stworzenia, stanowi drogę od fizyczności do świata ducha. Tak jak siódmy dniem stworzenia był Szabat, zakończeniem tego aktu, podobnie siedem okrążeń podkreśla zakończenie poszukiwań dla młodej pary. Panna młoda okrąża pana młodego siedmiokrotnie, za każdym razem wznosząc się coraz wyżej, aby wreszcie stać się koroną spoczywającą na jego skroniach, tak jak Szabat stanowi ukoronowanie siedmiu dni tygodnia.
Przypisy
1.
Jeżeli rodzice którejkolwiek ze stron nie mogą spełnić tego zaszczytu, uhonorowane nim może zostać inne żydowskie małżeństwo. Pod tym adresem można znaleźć dyskusję na temat osób, które mogą być poproszone o wykonanie tego obowiązku.
2.
Pod tym adresem można dowiedzieć się więcej na ten temat.
3.
Ks. Jeremiasza 31:21.
4.
Prorok Hosea 2:21-22.
Kilka słów o artyście: David Brook mieszka w Sydney w Australii i trudni się sprzedażą swoich dzieł od wieku szkolnego. Obecnie zajmuje się także rysunkiem i tworzeniem obraków na potrzeby sieci. Możliwość obejrzenia oraz zakupu jego prac, jest możliwa za pośrednictwem strony davidbrookpaintings.com