Bat Micwa – co to jest?

r.

Bat micwa w tłumaczeniu z języka hebrajskiego  to "córka przykazania". 

Gdy Żydowska dziewczynka kończy 12 lat, przyjmuje wszystkie prawa i obowiązki dorosłej osoby, łącznie z przykazaniami Tory. Od tego dnia zajmuje pełnoprawne miejsce w społeczności żydowskiej dojrzłej młodej kobiety. Ten 'kamień milowy' w życiu dziewczyny, zwany "Bat Micwa", jest często obchodzony uroczyście w radosnej atmosferze, z przyjaciółmi i wesołą zabawą.
Prawdopodobnie znacie termin "Bat Micwa", kiedy używa się go w odniesieniu do uroczystości, ale w rzeczywistości odnosi się do osoby, nie do uroczystości - „Bat Micwa dziewczyny”. Chociaż w  dziewczyny w tym wieku właściwie są jeszcze dziewczynkami-nastolatkami, obowiązują wszystkie prawa i obowiązki dotyczące osób w wieku Bat Micwy. Zgodnie z Prawem Żydowskim, dziewczyna jest uważana za dorosłą od dwunastego roku życia. W dwunaste urodziny oficjalnie staje się "Bat Micwa" - "Córką micw", osobą, która jest zobowiązana do przestrzegania Tory i micw. 
 
Jakich przykazań mają przestrzegać młode kobiety - "córki przykazań" / "bat micwy"
Wkraczając w wiek bat micwy, dziewczyna zaczyna przestrzegać przykazań, jak każda Żydówka.
Jak wiecie, kobiety nie są zobowiązane do przestrzegania wszystkich przykazań. Spośród 613 micw przepisanych przez Torę, a także przykazań ustanowionych przez mędrców, wypełniają one w całości tylko zakazy („lo taase”) – takie jak nie kraść, spożywać nie koszerne jedzenie, naruszać Szabat i in. Spośród nakazowych przykazań („ase”) kobiety nie mają obowiązku przestrzegania tych, które są związane z określonym, wyznaczonym czasem („micwot sze-a-zman grama”),w tym również nosić cicit, zakładać tefilin (oba są wykonywane tylko w ciągu dnia ), mieszkać w szałasie w Święto Sukkot, odmawiać wszystkie obowiązkowe modlitwy i in.
Natomiast nakazujące micwy, nie związane z czasem, kobiety są również zobowiązane wypełniać, na przykład: ustanowienie mezuzy, recytowanie błogosławieństw, oddzielenie chały od ciasta i in.
Są wyjątki dotyczące spełnienia przykazań określonych czasem („micwot sze-a-zman grama”), które żydowskie kobiety są zobowiązane przestrzegać, są to takie micwy, jak zapalanie świec szabatowych i chanukowych, spożywanie macy w Pesach, słuchania Megillat Ester w Purim. Natomiast kobiety nie są zobowiązane do studiowania Tory, chociaż nie jest to związane z określonym czasem. Powinny jednak studiować prawa tych przykazań, które są zobowiązane wypełniać.
Co wyjaśnia tę różnicę między kobietami a mężczyznami w kwestii przestrzegania przykazań Tory?
Wiemy, że micwot są dane w celu wzniesienia i oczyszczenia naszej duszy, aby uhonorować nas wieczną nagrodą. Ale kobieta jest z natury doskonalsza i nie potrzebuje tak ciągłej pracy nad sobą jak mężczyzna. Swoją nagrodę otrzymuje za inne rzeczy - skromność, dobre uczynki, troskę o rodzinę, wychowanie dzieci w duchu Tory. Kobieta jest zwolniona z wypełniania przykazań związanych z czasem, także dlatego, że może to kolidować z jej bezpośrednimi obowiązkami, zakłócać porządek i spokój w domu.
Pamiętajmy jednak o przykazaniach, które wyróżniają, honorują kobiety, bowiem są przeznaczone specjalnie dla kobiet. Są to zapalanie świec szabatowych, oddzielanie chałki i niektóre aspekty praw czystości rodzinnej.