Bat Micwa – co to jest?

r.

Bat micwa w tłumaczeniu z języka hebrajskiego  to "córka przykazania". 

Gdy Żydowska dziewczynka kończy 12 lat, przyjmuje wszystkie prawa i obowiązki dorosłej osoby, łącznie z przykazaniami Tory. Od tego dnia zajmuje pełnoprawne miejsce w społeczności żydowskiej dojrzłej młodej kobiety. Ten kamień milowy w życiu dziewczyny, zwany Bat Micwa", jest często obchodzony uroczyście w radosnej atmosferze, z przyjaciółmi i wesołą zabawą.
Prawdopodobnie znacie termin "Bat Micwa", kiedy używa się go w odniesieniu do uroczystości, ale w rzeczywistości odnosi się do dziewczyny - „Bat Micwa dziewczyny”. Chociaż w świeckiej społeczności dziewczyny w tym wieku są jeszcze dzieciakami-nastolatkami, obowiązują wszystkie prawa i obowiązki dotyczące osób w tym wieku. Jednak zgodnie z Prawem Żydowskim, dziewczyna jest uważana za dorosłą od dwunastego roku życia. W dwunaste urodziny oficjalnie staje się "Bat Micwa" - "Córką micw", osobą, która jest zobowiązana do przestrzegania Tory i micw. 
 

Wszystkie micwy, w wykonaniu których uczestniczyłyście do tej pory, były po prostu przygotowaniem - teraz to już prawdziwe ich przestrzeganie.

Mazal Tow!