Chronologia tradycji

r.

2448 – Mojżesz otrzymuje Torę na Górze Synaj
2488 – Jehoszua – Elazar
            Otniel do 2566
            Ehud do 2636
            Szamgar do 2636
            Barak i Debora do 2676
            Gideon & Syn do 2719
            Tola do 2742
            Jair do 2764
            Jiftach do 2787
            Iwcan (Boaz) do 2793
            Elon do 2803
            Abdon do 2811
            Samson do 2830


2830 – Eli wraz z jego dworem
2870 – Samuel wraz z dworem
2884 – Dawid wraz z dworem
2924 – Alija z Szilo wraz z dworem
2962 – Prorok Elisza
3047 – Elisza
3055 – Kapłan Jehoida
3070 – Kapłan Zacharia
3090 – Hoszea
3110 – Amos
3140 – Iszaja
3160 – Micha
3190 – Joel
3240 – Nahum
3254 – Habakuk
3280 – Cefania
3316 – Jeremia
3350 – Baruch syn Nerii
3370 – Ezra wraz z dworem (Ludzie Wielkiego Zbioru – Daniel, Mordechai, Nehemia, Hanania, Miszael i Azaria)
3400 – Szimon Sprawiedliwy
3460 – Antignos z Soho
3500 – Jose syn Joezera i Jose syn Jochanana
3560 – Jehoszua syn Perachii i Nitai Arbelita
3621 – Juda syn Tabai i Szimon syn Szetacha
3722 – Szmaja i Awtalion
3728 – Hillel i Szammai
3768 – Rabin Szimon syn Hillela i Rabin Jochanan syn Zakkajego
3800 – Rabin Gamliel syn Szimona i uczniowie Rabina Jochanana syna Zakkajego
3810 – Rabin Szimon syn Gamliela i Rabin Akiba
3828 – Rabin Gamliel i uczniowie Rabina Akiby
3881 – Rabin Szimon syn Gamliela
3910 – Rabin Juda Książe – redaktor Miszny
3979 – Jego synowie: Rabin Szimon i Rabin Gamliel, Rabin Chija, Raw, Samuel i Jochanan
4010 – Rabin Huna, R. Juda, R. Nachman, R. Kahana
4060 – Rabba i R. Josef
4085 – Abaje i Rawa
4127 – Raw Aszi i Rawina
4260 – Zakończenie Talmudu przez R. Aszi, Rawina i ich uczniów