Inne nazwy Szawuot

r.

W Szawuot obchodzimy także zbiory pszenicy i dojrzewanie owoców – stąd jeszcze dwie nazwy tego święta:

1) „Jom Habikurim”, lub inaczej „Dzień Pierwszyh Owoców.”

2) „Chag HaKacir,” czyli „Święto Zbiorów.”


W Talmudzie Szawuot jest także nazywane „Aceret”, co znaczy „Zatrzymanie” – jest to związane z zakazem pracy w czasie tego święta.