Czy prawdą jest, że nie trzeba umieszczać Mezuzy na łukowatych drzwiach? Dlaczego

r.

Czy prawdą jest, że nie trzeba umieszczać Mezuzy na łukowatych odrzwiach?Dlaczego\?"

Odpowiedź:

Witam

Tora nakazuje umocować Mezuzę w otworze wejściowym wielkości: wysokość 10 tfahim szerokość 4 tfahim (80 na 32 cm). W wypadku mniejszego otworu nie ma takiego obowiązku bowiem jest to najwyżej okno. Także w wypadku jeżeli nie ma dostatecznie dużo miejsca z boku mezuza nie jest obowiązkowa bowiem koniecznym jest by framuga była wystarczająco szeroka nie licząc się z górną zaokrogloną częścią mezuzy, która nie spełnia waruku obowiązkowej szerokości. Należy podkreślić, że zazwyczaj nie ma takiego problemu bo framugi są dużo wyższe od wymaganej wysokości i istnieje obowiązek umocowania mezuzy.