Czy są żydowskie zwyczaje na czas ciąży i porodu ?

r.

Miesiące ciąży to bardzo cenny i szczególny czas. Jak za pewne powiedział ci Twój lekarz, nastawienie, zachowanie i dieta matki w tym czasie mają ogromny wpływ na zdrowie i przyszły rozwój płodu. Najnowsze badania wskazują również wpływ fizycznego i emocjonalnego środowiska na nienarodzone dziecko. Kobieta w ciąży powinna być otoczona pozytywną, cichą i spokojną atmosferą. Złość i niepokój powinny być unikane zawsze, kiedy to tylko możliwe.
To samo sprawdza się, jeśli chodzi o duchowy rozwój embrionu i płodu – zachowanie matki, jak również jej otoczenie mają wpływ na całe przyszłe życie rozwijającego się właśnie nowego życia. Nasi mędrcy zachęcają kobiety, aby wykorzystały miesiące ciąży na wzrost w dobrych uczynkach i na duchowe doskonalenie się.


Dlatego właśnie, kobieta w ciąży powinna uczestniczyć jak najczęściej w nabożeństwach w synagodze, a także brać udział w zajęciach studiowania Tory (kliknij tużeby znaleźć nabożeństwo w synagodze i/lub zajęcia z Tory w swojej okolicy).
Wszystkie dobre uczynki i micwot dobrze wpływają na nienarodzone dziecko, ale nasi mędrcy szczególnie podkreślają wartość częstszego dawania datków na cele dobroczynne. Jeśli jesteśmy dobrzy dla innych to B-g też nas tak traktuje. Warto, oprócz pieniędzy, które zwykle ofiarujemy, dawać trochę każdego dnia – ułatwi to puszka na datki w domu. Najlepszym momentem na dobroczynność są chwile przed zapalaniem świec w Szabat lub żydowskie święto. Dobrze wtedy ofiarować więcej, zważywszy fakt, że następnego dnia nie będzie można nic dać, ze względu na zakaz korzystania z pieniędzy w te święte dni.
Tak jak kobieta w ciąży powinna skrupulatnie przestrzegać właściwej diety, powinna również dbać o „duchowe odżywianie”. Jedzenie tylko koszernych pokarmów ma świetny wpływ na płód.
Oto niektóre zwyczaje związane z ciążą i rodzeniem praktykowane przez różne żydowskie społeczności:
    Niektórzy mają zwyczaj żeby ukrywać ciążę przed przyjaciółmi i znajomymi aż do początku piątego miesiąca, chyba że stanie się wyraźnie widoczna... To ograniczenie nie dotyczy najbliższej rodziny.1
    Niektórzy mają zwyczaj, że mąż otwiera arkę przymierza w synagodze przed czytaniem Tory w czasie ostatniego miesiąca ciąży. Zohar mówi: „kiedy kongregacja wyjmuje Zwój Tory, otwierają się Niebiańskie Bramy Miłosierdzia i wzbudzona zostaje miłość B-ga”. Mąż, otwierając Bramy Nieba, pełen nadziei wywołuje miłosierne błogosławieństwo B-ga, aby poród był łatwy i bez komplikacji.
    W niektórych społecznościach istnieje zwyczaj, aby ciężarna kobieta zanurzyła się w mykwie podczas dziewiątego miesiąca ciąży. Porozmawiaj ze swoją rebecyn lub osobą odpowiedzialną za mykwę żeby wszystko zaplanować i przygotować. Warto również abyś przed pójściem do mykwy skonsultowała to ze swoim ginekologiem.
    Pod koniec ciąży zarówno matka jak i ojciec powinni częściej niż zwykle recytować Psalmy.2
    Zwyczaj nakazuje, aby przed snem mąż recytował Psalm 20. Na koniec powinien powtórzyć jego drugi werset.
    Wszystkie mezuzy w domu powinny być sprawdzone przez skrybę podczas ciąży. Jeśli nie mamy mezuzot na wszystkich drzwiach w domu, to jest to najlepszy moment żeby kupić nowe mezuzy.
    Ciężarna kobieta powinna starać się mieć kontakt ze świętymi i pełnymi duchowości widokami i dźwiękami. W związku z tym, jeżeli to tylko możliwe należy unikać wpatrywania się w niekoszerne zwierzęta (wycieczka do ZOO może poczekać do momentu kiedy dziecko się urodzi...)3, a także słuchania plotek, oszczerstw i innych niemiłych rozmów.
    W wielu społecznościach kobiety w ciąży nie odwiedzają cmentarzy. Najprawdopodobniej chodzi o to, aby unikać sytuacji, które mogą być przyczyną negatywnych emocji.
    Istnieje bardzo stary zwyczaj, według którego kobieta w ciąży szyje szarfę (znaną także jako gartel bądź wimpel) na zwój Tory. Jeśli urodzi się chłopiec szarfa zostanie użyta do Tory, z której otrzyma aliję w czasie Bar Micwy, a później znów aliję w czasie ostatniego Szabatu przed ślubem.