Czy życzy się Mazal Tow kobiecie w ciąży ?

r.

Czy życzy się Mazal Tow kobiecie w ciąży ?   
Aron MossCzy życzy się Mazal Tow kobiecie w ciąży?
Pytanie:
Właśnie dowiedziałam się, że przyjaciółka jest w ciąży. Ona jest bardzo religijną osobą, tak więc, chciałam postąpić prawidłowo. Czy jest stosowne, aby składać gratulacje kobiecie w ciąży?
Odpowiedź:
Poczęcie dziecka jest jak poczęcie idei. Nowa idea jest bardzo podniecająca, ale dopóki nie jest wprowadzona w rzeczywistość realnego świata, jest za wcześnie, aby to celebrować. To samo dotyczy ciąży.
Zajście w ciążę jest cudownym wydarzeniem. Ten cud jest najbardziej naturalnym i najbardziej normalnym doświadczeniem we Wszechświecie. Ale tak jak ekscytujące jest zajście w ciążę to rzeczywiście na razie nic się nie wydarzyło. Ciąża jest potencjałem, który dopiero powinien być wypełniony, preludium czegoś co dopiero przybędzie, krokiem w kierunku nowego życia, które dopiero nadejdzie, iskrą idei, która dopiero zostanie wprowadzona w życie.


Ciąża jest potencjałem, który dopiero powinien być wypełniony. Ciąża jest potencjałem, który dopiero powinien być wypełniony. Nie urządzalibyśmy przyjęcia dla kogoś, kto ma dobry pomysł, ale jeszcze nie wprowadził go w życie. Tak więc nie świętujemy ciąży tak jak świętowalibyśmy inne szczęśliwe okazje i nie składamy gratulacji kobiecie w ciąży. Składanie gratulacji jest jedynie właściwe, kiedy odnosi się do czegoś co zaistniało podczas gdy ciąża jest oczekiwaniem czegoś, co dopiero nadejdzie.
Raczej, aniżeli składanie gratulacji, bardziej odpowiednim życzeniem dla oczekujących narodzin rodziców jest życzenie „w dobrą godzinę” – wszystko powinno występować we właściwym czasie: ciąża powinna przebiegać: „gładko”, nowonarodzone dziecko powinno być zdrowe, a sam poród bez komplikacji. Są to raczej życzenia na przyszłość, aniżeli błogosławieństwo przeszłości, raczej modlitwa, aniżeli gratulacje.
Z tej samej przyczyny wielu z nas ma zwyczaj nie kupowania rzeczy dla nienarodzonego dziecka. To nie jest zabobon. Tak jak dziecko w dalszym ciągu jest ‘ukryte’, tak również nasza radość i świętowanie nie są widoczne. Kiedy dziecko przyjdzie na świat nadejdą również prezenty i radość. Do tego czasu pozostajemy w stanie cichej radości i szczęścia, wypełnionego modlitwami optymizmu.
Zajście w ciążę jest fantastycznym momentem w życiu. Kiedy poczęte jest dziecko modlimy się, aby z pomocą B-ga, wszystko odbyło się we właściwym czasie.


udostępnij