Czytanie Tory

r.

Pięcioksiąg Mojżesza podzielony jest na 54 części. Jedną cześć (zwaną Parszą) czyta się w ciągu każdego tygodnia tak, że cała Tora jest ukończona
w ciągu roku. W pewne tygodnie dwie części są łączone i czyta się jako jedną.
Czytanie Tory rozpoczyna się, kiedy członkowi zgromadzenia przyznaje się zaszczyt otwarcia Arki i wyjęcia Tory, z wielkim respektem i ceremonią.

Tora jest wtedy niesiona do podium (Bima), które umiejscowione jest na środku sanktuarium. Na okazje, kiedy konieczne jest by czytać dwie albo trzy różne części, dwa albo trzy zwoje mogą być wyjmowane z Arki. Jeden lub dwóch dodatkowych członków zgromadzenia jest honorowanych niesieniem dodatkowych zwojów Tory na podium.
Kiedy Zwój Tory jest niesiony, członkowie zgromadzenia całują go na znak miłości i szacunku.
Rabin Szymon [bar Jochaj] powiedział:
"Kiedy Zgromadzenie wyjmuje Zwój Tory by z niego czytać, Niebiańskie Bramy Litości są otwarte, a B-ża miłość wzmożona".
-- Zohar
Dlatego też, otwarcie Arki i wyjęcie z niej Tory do czytania jest bardzo specjalnym czasem, czasem niebiańskiej litości i miłości, kiedy nasze modlitwy są szczególnie przyjmowane


udostępnij