Alija

r.

Podczas Szabatowego czytania Tory, ośmiu mężczyzn jest wzywanych przez Gabaja do "wzniesienia się" do Tory po aliję (zaszczyt). Jest jedna alija dla każdego fragmentu Tory, który jest śpiewany. Dodatkowa alija wyznaczona jest jako Maftir alija, I przyznawana jest osobie, która będzie czytała Haftarę. Haftara jest rozdziałem z Proroków, który ma wyrazić poetycko i profetycznie przekaz zawarty w Torze czytany tego dnia.
Pierwsza alija przyznawana jest potomkowi Kohanim (rodziny kapłańskie, które służyły w czasach Świątyni). Druga alija przyznawana jest komuś z rodu Lewiego. Pozostałe alijot są przyznawane potomkom innych plemion Izraela ("Isroel"). Jeśli żaden Kohen nie jest obecny, Lewi albo Isroel może być wezwany do pierwszej aliji.