Błogosławieństwa i instrukcje

r.

W niektórych synagogach zwyczajem jest by osoba przystępująca do  Aliji (Ole) ma na sobie Talit, nawet jeżeli normalnie go nie nosi.
Kiedy nadejdzie czas na błogosławieństwo, czytający pokaże, gdzie dany czytany fragment Tory rozpoczyna się i kończy. Dotknij początek i koniec czytania z Tory rogiem (citcit) swojego Talitu (lub paskiem Tory) i ucałuj go. Przybliż Torę, złap oba uchwyty, obróć głowę lekko w prawą stronę i powiedz:


Błogosławieństwo przed czytaniem Tory:
Bar'chu et Ado-naj ha-meworach.
Tłumaczenie:
Błogosławiony P-n, który jest błogosławiony.
Ole i zgromadzenie mówią:
Baruch Ado-naj ha-meworach leolam wa-ed.
Tłumaczenie:
Błogosławiony P-n, który jest błogosławiony na wieki.
Ole kontynuuje:
Baruch ata Ado-naj elo-hejnu melech ha-olom, aszer bachar banu mikol ha-amim, wenatan lanu et torato. Baruch ata Ado-naj, noten ha-tora.
Tłumaczenie:
Błogosławiony jesteś, Ty, P-n nasz B-g, Król wszechświata, który wybrał nas spośród wszystkich narodów i dał nam swoją Torę. Błogosławiony jesteś Ty, P-n, który daje Torę.
Podczas Aliji trzymaj prawy uchwyt Tory, i czytaj po cichu wraz z Czytającym.
Na zakończenie Aliji dotknij początek I zakończenie czytania Tory rogiem twojego Talitu (lub paska Tory) i pocałuj go. Przybliż Torę, złap jej oba uchwyty, obróć głowę lekko w prawą stronę i powiedz:
Błogosławieństwo po Czytaniu Tory:
Baruch ata Ado-naj elo-hejnu melech ho-olam, aszer natan lanu torat emet, wecha-jaj olam nata betochejnu. Baruch ata Ado-naj , noten ha-tora.
Tłumaczenie:
Błogosławiony jesteś Ty, P-n nasz B-g, Król wszechświata, który dał nam Torę prawdy i zasadził wieczne życie wewnątrz nas. Błogosławiony jesteś Ty, P-n, który daje Torę.
Po Aliji stań po prawej stronie podium aż do końca następnej Aliji (jeżeli była to ostatnia Alija – póki Tora jest wzniesiona). Kiedy będziesz wracał na swoje siedzenie nie idź najkrótszą drogą.