Modlitwa za chorego

r.

Po zakończeniu czytania z Tory, przedstawia się modlitwy za tych którzy szukają uzdrowienia z choroby (miszeberach). Zebrani mówią Gabajowi imię chorej osoby oraz imię jej matki najlepiej po hebrajsku, np. Riwka bat (córka) Sara.
Interesująca uwaga: Modlitwy za chorego wymieniają imię matki chorej osoby, a modlitwy za kogoś, kto otrzymuje aliję wymieniają imię ojca tej osoby. Zgodnie z żydowskim prawem, imię ojca jest jak nazwisko, używane jest tylko w celu identyfikacji. Matka, jednakże, jest związana z życiem i duszą.