Podnoszenie i ubieranie Tory

r.

Po czytaniu, zwój Tory jest unoszony (Hagba) i ubierany (Gelila).
Kiedy zwój Tory jest unoszony po zakończeniu czytania, usiłujemy podejść blisko do podium tak by móc przeczytać pismo Tory. Recytujemy poniższe słowa podczas, gdy Tora jest pokazywana.


Transliteracja:
W'zot ha-Tora aszer som mosze lif'nej b'nej Isra-el. Ec cha-jim hi
la-machazikim bo, w'som'cheho m'uszor. D'rocheho dar'chaj no-am, w'chol n'siwo-seho szalom. Orech jomim bi-mino bis'molo oszer w'chowod. Ado-naj chofac 1'ma-an cidko jagdil Tora w'ja-dir.
Podstawy
Jeśli przyznano ci zaszczyt podnoszenia zwoju, podejdź do podium
i otwórz zwój na szerokość trzech kolumn, pergamin powinien być naprężony pomiędzy wałkami; złap Torę za jej uchwyty i przesuń zwój ku sobie około połowy drogi nad brzegiem podium; przyciśnij uchwyty Tory, wznieś uchwyty na około łokieć wysokości, a potem obróć się
w prawo, a potem w lewo, tak by całe zgromadzenie mogło zobaczyć otwarty zwój; umieść otwarty zwój z powrotem na podium. Zwiń zwój i zwiąż go pośrodku paskiem, podnieś zwój tak jak poprzednio – tym razem tylko na taką wysokość by móc ją zanieść do krzesła w pobliżu podium, by usiąść tam z Torą.
Jeśli przyznano ci zaszczyt “ubierania” ("Gelila") umieść okrycia,
(a w wielu synagogach również wskaźnik i koronę), na Torze kiedy osoba, którą zaszczycono podnoszeniem, siedzi z Torą. Po tym zejdź
z podium.
W Szabat, po „ubieraniu”, osoba, która otrzymała Maftir Alija odśpiewuje Haftarę. W Szabat po Aszrej, a w ciągu tygodnia po Kadisz, ten kto trzyma Torę może odnieść Torę do Arki; w niektórych synagogach czyni to kantor.


udostępnij