Dedykacja

r.

Dedykacja


Teraz Machabeusze powrócili do Jerozolimy by ją wyzwolić. Wkroczyli do Świątyni i oczyścili ją z bożków postawionych tam przez Syryjskich wandali. Jehuda i jego zwolennicy zbudowali nowy ołtarz, który Jehuda dedykował dwudziestego piątego dnia miesiąca Kislew, 3622 roku.


Ponieważ złota Menora została skradziona przez Syryjczyków, Makabeusze zrobili nową, z tańszego metalu. Gdy chcieli ją zapalić to znaleźli tylko mały dzban czystej oliwy posiadający pieczęć Głównego Kapłana Jochanana. Było to tyle, by starczyć na jeden dzień, jednak dzięki B-żemu cudu, ogień palił się przez osiem dni, do czasu, gdy była już nowa oliwa. Ten cud udowodnił, że B-g znowu wziął Swój naród w Swoją opiekę. W pamięci o tym, nasi mędrcy wyznaczyli te osiem dni, jako czas corocznego dziękczynienia i zapalania świec.