Machabeusze

r.

Machabeusze

Przed swoją śmiercią Matatiach zebrał swych synów i zaklinał ich do dalszej walki w obronie Tory B-ga. Poprosił ich by słuchali rad ich brata Szymona Mądrego. W okresie trwania wojny jednak, powiedział, że ich przywódcą powinien być Jehuda Silny. Jehuda także był zwany, “Makabi” (“Machabeusz”), – słowo, które po Hebrajsku jest także akronimem od słów Mi Kamocha Ba’ejlim Haszem, “Kto jest jak Ty, O B-że”.

Antyoch wysłał swojego dowódcę, Apoloniusza, żeby ten unicestwił, Jehudę i jego zwolenników Machabeuszy. Syryjczycy, których wysłał Antioch, byli lepiej uzbrojeni i bardziej liczni od Machabeuszy, ale to ci ostatni odnieśli zwycięstwo. Po jeszcze jednej nieudanej próbie, Antioch zrozumiał, że tylko, gdy wyśle potężną armię, to może mieć nadzieje na pokonanie Jehudy i jego śmiałych wojowników.

Czterdziestotysięczna armia pod dowództwem Nikanora i Gorgiasza wkroczyła na ziemie. Gdy Jehuda i jego bracia dowiedzieli się o tym, rzekli: “Walczmy aż do śmierci w obronie naszych dusz i naszej Świątyni!”. Zebrali swoich ludzi w Micpah, tam gdzie Samuel, prorok z dawnych czasów, ofiarował swą modlitwę B-gu.

Po serii bitw wojna była wygrana. 

(Ilustracja: Machabeusze z Metropolitan Museum of Art)